Pracodawca zatrudnia 25 i więcej osób w przeliczeniu na pełny etat i nie osiąga wskaźnika 6%

W ramach część projektu "To Wake Up".

Pracodawcy, którzy zatrudniają w przeliczeniu na pełny etat powyżej 25 osób, mogą być zobowiązani do dokonywania wpłat obowiązkowych na rzecz PFRON. Obowiązek ten powstaje w momencie, gdy wskaźnik zatrudnionych osób niepełnosprawnych w danym miesiącu jest mniejszy niż 6% ogólnego stanu zatrudnienia, w przeliczeniu na pełny etat. Wysokość wspomnianych wpłat określona jest procentowo i wynosi 40,65 %, średniej płacy krajowej w danym kwartale (ogłoszenie GUS-u w Monitorze Polskim). Dla czytelnego zobrazowania, sposób wyliczania przybliżonej kwoty wpłaty, posłużymy się pierwszym przykładem.

Przykład cz.1 (średnia płaca krajowa, dane GUS-u za Marzec 2017, Kwiecień 2017, Maj 2017:  4 218,92 - Monitor Polski)

Firma „X” zatrudnia 160 osób w przeliczeniu na pełny etat, z czego cztery z nich to etaty osób niepełnosprawnych ze stopnie lekkim. W tej sytuacji zachodzi obowiązek dokonywania wpłaty na rzecz PFRON, ponieważ firma osiąga więcej niż 25 etatów a „dysponuje” tylko czterema etatami osób niepełnosprawnych.

Ilość niepełnosprawnych pracowników nie stanowi 6% a jedynie 2,5%. Różnica miedzy wymaganym, a faktycznym stanem zatrudnienia, wynosi 3,5%, co daje 5,6 etatów. Na podstawie wyliczenia ((średnia krajowa*40,65%)*różnica etatów), firma „X” co miesiąc wpłaca na PFRON kwotę około 9.603,94 zł.

W przedstawionym przykładzie, Firma rocznie wpłaca około 115.247,33, które nie stanowią kosztów, zatem kwota ta wzrasta o 19%, co w sumie daje 137.144,26 zł.

Czy można to zmienić, jeśli tak to jak? 

Otóż można, a nawet należy!

Na początek, wystarczy zmiana podejścia do zatrudnienia osób niepełnosprawnych i współpracy z firmami, które pomagają w zatrudnianiu i wyszukiwaniu pracowników z odpowiednimi kompetencjami.

By zobrazować ten proces, pozwolimy sobie na kolejne odwiedziny w Firmie „X”.

Przykład cz.2.

Ogólny stan zatrudnienia w Firmie „X”, w przeliczeniu na pełny etat to 160 osób. Zatrudnienie czterech pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności nie zapewnia 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W tej sytuacji Firma „X”, kontaktuje się z nami, z zapytaniem jakie są możliwości, aby osiągnąć w/w wskaźnik, który pozwoli na zawieszenie wpłaty obowiązkowych. Nasza Firma, organizuje spotkanie z Firmą „X”, gdzie przedstawiane są możliwości udzielenia wsparcia i optymalizacji. Badane są potrzeby i możliwości jakie posiada Firma „X” w celu złożenia konkretnej propozycji.

Przeprowadzając kilka rozmów i zapoznając się z charakterystyką firmy, proponujemy konkretne rozwiązanie, po uprzednim przedstawieniu rzeczywistej straty jaką Firma „X”, ponosi z powodu nie zatrudniania osób niepełnosprawnych, i tak:

  • -9.603,94 zł to miesięczna wpłata obowiązkowa na PFRON;
  • -1.824,75miesięczna strata Firmy „X” na podatku;
  • -1.800 zł strata Firmy „X” na nieotrzymanym dofinansowaniu (zatrudnia i placi już pensję czterem osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności).

Kolejny krok to przedstawienie korzyści płynących z zatrudnienia osób niepełnosprawnych a tym samym uczestnictwo w projekcie „To Wake Up”, gdzie:
wysokość miesięcznej wpłat obowiązkowej na PFRON wynosi 0 zł;

  • 697,68 zł, taką kwotę teraz będziemy mogli odliczyć od podatku (rożnica pomiędzy podatkiem z dofinansowania a kosztami wynagrodzeń);
  • 1.800 zł to dofinansowanie do już zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych;
  • -3.672 zł stanowi koszt całkowity płac dla 6-ciu nowych pracowników;

Na zakończenie omawiania propozycji, wykonujemy obliczenie do zobrazowania miesięcznej oszczędności:
Suma punku 1. = -13228,69 zł - strata
Suma punkt  2. = -1174,32 zł - koszty

Oszczędności miesięczne (różnica między pkt. 2 a pkt. 1) wynoszą 12054,37 zł. zaś oszczędność roczna to 144.652,44 zł.

Jak widać na powyższych przykładach Firmy „X”, istnieje możliwość osiągnięcia znacznych oszczędności. Obowiązkowe wpłaty mogą wydawać się czymś uciążliwym, ale PFRON daje możliwość dofinansowania płac pracowników niepełnosprawnych, którzy naprawdę pozytywnie wpłyną na Państwa Firmę. Często w natłoku działań rynkowych zapominamy, że w Polsce jest kilkaset tysięcy osób niepełnosprawnych, które mogą podjąć pracę, a dzięki swoim kompetencjom są wspaniałymi fachowcami. Przypominamy Państwu również o silnym wydźwięku pro społecznym takich działań oraz o fakcie, że osoby niepełnosprawne to naprawdę bardzo duża grupa docelowa o sporym potencjale nabywczym.