Przeciętne wynagrodzenie w Polsce

za Marzec 2017, Kwiecień 2017, Maj 2017:  4 218,92 zł - Monitor Polski