Witam w naszej rodzinnej Firmie

Szanowni Państwo!

Z uwagi na brak możliwości zamieszczenia wszystkich odpowiedzi na Państwa pytania oraz informacji na każdy interesujący temat, zapraszamy do kierowania pytań korzystając z danych kontaktowych.

O nas

Pierwsze kroki związane ze współpracą z firmami działającymi na tzw. wolnym rynku podejmowane były ponad 13 lat temu. Działalność, którą prowadzę teraz z moimi partnerami, w okresie swojego wzrostu pozwoliła na zdobycie niezbędnego doświadczenia umożliwiającego oferowanie usług na najwyższym poziomie. Musieliśmy zmierzyć się z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, i dostosować ją do wymogów Unii Europejskiej. Zmiany dawało się zauważać też w samym środowisku osób niepełnosprawnych.

Opierając się na powyższych doświadczeniach i obserwacjach z ogromną satysfakcją zauważam, że świadomość przedsiębiorców, samorządów i samych osób niepełnosprawnych w zakresie możliwości podejmowania współpracy w relacji pracownik pracodawca jest coraz większa, a droga jaką obrałem kilka lat temu, była słuszna.

Obecnie Nasze działania, to nie tylko pozyskiwanie dofinansowania, czy "rekrutacja pracowników", ale o wiele szerszy zakres kompleksowych propozycji. Usługi realizowane w ramach indywidualnej współpracy lub w ramach poszczególnych projektów, są i będą nieustannie doskonalone.

Kroki, jakie podejmujemy są odpowiedzią na dostrzegane potrzeby, które wynikają z wymagań stawianych przez dzisiejszy rynek.

Dzięki elastyczności rozwiązań, które dostosowujemy do konkretnego klienta i znajomości obszaru przepisów w którym się porusza, uzyskujemy wymierne i rzeczywiste korzyści płynące ze współpracy.

Odpowiedzialność i bezwzględna uczciwość w stosunku do firm, partnerów oraz pracowników, których zatrudniają nasi klienci, to jedne z naszych głównych zasad.

Początki                                                            

Ideę powstania firmy zapoczątkowałem w roku 2004, podejmując pracę w przedsiębiorstwie zatrudniającym kilka osób niepełnosprawnych.

Do moich obowiązków należało między innymi rozliczanie dofinansowania i refundacji składek dla niepełnosprawnych pracowników, składanie rocznych informacji oraz kontrola zgodności działań podmiotu z dynamicznie zmieniającymi się przepisami.

Po dwóch latach pracy, gdy moje kompetencje obejmowały już nie tylko działania samego systemu dofinansowań i refundacji dla firm, działających na tzw. wolnym rynku, ale również ogólne zasady i wymagania w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, rozpocząłem dodatkowo współpracę z kolejnymi podmiotami. Zdobyte doświadczenie oraz prośby ze strony klientów o pomoc przy wyszukaniu odpowiednich pracowników, utwierdziły mnie w decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej.

W marcu 2009 roku, powstała firma SOD-Paweł Janiszewski i jako właściciel doskonalący dotychczasowy zakres działań, rozpocząłem pracę nad stworzeniem zasad pozyskiwania pracowników dla moich klientów.

Od kwietnia 2009 roku, firma rozpoczyna rozmowy o współpracy z organizacjami mogącymi wspomóc zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Efektem ówczesnych rozmów i działań jest poszerzenie Firmy o Agencje Pracy SOD - Paweł Janiszewski (nr certyfikatu 6310). Działania agencji jako oddzielnego działu w firmie zakończono w czerwcu 2011 roku. Dwa lata, przez które Firma prowadziła pośrednictwo, wystarczyły na to, by podjąć decyzji o zawężeniu działań jedynie do obszaru tzw. head hunting’u.

Od lipca 2011 roku, do chwili obecnej SOD - Paweł Janiszewski pozyskuje nowych pracowników dla swoich klientów jedynie w imieniu i na ich rzecz jako pełnomocnik.

Ta zmiana nie oznaczała oczywiście wycofania się z pośrednictwa, jako procesu szeroko pojętej rekrutacji, ponieważ w obecnej chwili działania w zakresie rekrutacji oferowane są przez partnerów firmy specjalizujących się w tym zakresie.