Wysokość wpłat obowiązkowych na PFRON

Wysokość wpłat obowiązkowych na PFRON

Wyliczając zobowiązanie na PFRON należy zastosować przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS - komunikat w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", w sprawie przeciętnego wynagrodzenia, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 748 z późn. zm.).

za Marzec 2017, Kwiecień 2017, Maj 2017:  4 218,92 - Monitor Polski z 9.08.2016 r. poz. 782

Poniżej cztery przykładowe wyliczenia dla wpłat obowiązkowych na PFRON przy założeniu, że za jeden pełny etat poniżej wskaźnika 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Pracodawca zobowiązany jest do wpłaty kwoty ( 4 218,92 zł * 40,65%1714,99 zł i w podanych przykładach nie zatrudnia osób niepełnosprawnych (ON).

  • Firma z 50 etatami, wpłata miesięczna 5.144,97 zł i 977,54 zł* straty na podatku (z naszym rozwiązaniem koszt jedynie 2,7 tys. zł).

  • Firma z 100 etatamiwpłata miesięczna 10.289,94 zł i 1955,09 zł* straty na podatku (z naszym rozwiązaniem koszt jedynie 5,4 tys. zł).  

  • Firma ze 150 etatami, wpłata miesięczna 15.434,91 zł i 2.932,63* zł straty na podatku (z naszym rozwiązaniem koszt jedynie 8 tys. zł).

  • Firma z 200 etatami, wpłata miesięczna 20.579,88 zł i 3.910,18* zł straty na podatku (z naszym rozwiązaniem koszt jedynie 10,8 tys. zł).

 

Wysokość wpłat w poprzednich kwartałach:

za Marzec 2017, Kwiecień 2017, Maj 2017: 4 218,92 zł - Monitor Polski z 10.02.2017 r. - poz. 180

za Grudzień 2016, Styczeń 2017, Luty 2017:  4 055,04 zł  - Monitor Polski z 14.11.2016 r. - poz. 1100

za Wrzesień 2016, Październik 2016, Listopad 2016 r: 4 019,08 zł - Monitor Polski z 9.08.2016 r. poz. 782

za Czerwiec 2016, Lipiec 2016, Sierpień 2016: 4 181,49 zł  - Monitor Polski z 13.05.2016 r., poz. 443

za Marzec 2016, Kwiecień 2016, Maj 2016: 4 066,95 zł  - Monitor Polski z 11.02.2016 r., poz. 148

za Grudzień 2015, Styczeń 2016, Luty 2016: 3 895,33 zł - Monitor Polski z 13.11.2015 r., poz. 1086

za Wrzesień 2015, Październik 2015, Listopad 2015: 3 854,88 zł - Monitor Polski z 14.08.2015 r., poz. 720

Żródło: PFRON